Stemmeseddel til årets generalforsamling

Styret beklager sterkt at tidligere utsendt stemmeseddel var uklar, og har tatt tilbakemeldingene til etterretning. Stemmefristen er utsatt en uke slik at generalforsamlingen får god tid til å sette seg inn i sakene, og å stemme.

Stemmeseddel VHB generalforsamling 2020.pdf

Siste nyheter

Varsel om innkalling til ordinær generalforsamling 19-08-20
Det varsles om ordinær...


Stemmeseddel til årets generalforsamling
Styret beklager sterkt at tidligere...


Resyme til generalforsamling 2020
Styret beklager at resymeet ikke ble sendt...


Link til dokumenter til generalforsamling 2020
Innkalling generalforsamling 2020 - alle...


Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling 2020 er satt til 19. juni 2020
Veitvedt Hageby Borettslag