Resyme til generalforsamling 2020

Styret beklager at resymeet ikke ble sendt ut sammen med stemmeseddelen. Alle beboere skal nå ha fått den i sin postkasse.

Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling er satt til 19. juni 2020. Skriftlig saksbehandling foregår fra 7. mai 2020 til 19. juni 2020.

Det er en forutsetning at man leser godt innkallingen fra 4. mars da man der har all bakgrunnsinformasjon om sakene, og forslag til vedtak. I stemmeseddelen er det forslag til vedtak det stemmes over.

Tellekorpset vil etter stemmefristen 7. juni 2020 telle opp alle stemmer, og sende ut protokoll i samsvar med avstemmingen.

Skriftlig retur av stemmeseddel må sendes til epost: post@veitvedt-hageby.no
eller legges i postkassen til borettslaget postkasse i Grevlingveien 2.

Link resyme:
Resyme 24-05-20.pdf

Siste nyheter

Varsel om innkalling til ordinær generalforsamling 19-08-20
Det varsles om ordinær...


Stemmeseddel til årets generalforsamling
Styret beklager sterkt at tidligere...


Resyme til generalforsamling 2020
Styret beklager at resymeet ikke ble sendt...


Link til dokumenter til generalforsamling 2020
Innkalling generalforsamling 2020 - alle...


Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling 2020 er satt til 19. juni 2020
Veitvedt Hageby Borettslag