Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling 2020 er satt til 19. juni 2020

Veitvedt Hageby Borettslag

 

I N N K A L L I N G

 

 

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøtet vil bli avholdt skriftlig. Myndighetene har gitt nye regler til at det er anledning til dette.

 

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og forretningsfører at dette er en god løsning for å få gjennomført generalforsamlingen denne våren. 

 

Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling 2020

er satt til 19. juni 2020.

Dagsorden

Dagsorden for skriftlig saksbehandling er annerledes enn dere er vant til og styret oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med hvordan dette foregår.

Saksbehandling
Skriftlig saksbehandling foregår fra 07. mai 2020 til 19. juni 2020.
Dere har mulighet til å sende inn skriftlige innspill, spørsmål, forslag til endringer og kandidater i forhold til innkallingen dere mottok 4. mars i år.
Alle innspill, spørsmål, forslag og kandidater må sendes til epost:
post@veitvedt-hageby.no
eller legges i postkassen til borettslaget postkasse i Grevlingveien 2.

Alle innspill må være mottatt senest innen 20. mai 2020.

Etter at styret har mottatt alle tilbakemeldinger vil det bli laget et resyme og en stemmeseddel som vil bli sendt ut til andelseierne med en ny frist for retur.
Deretter vil styret telle opp stemmer og sende ut protokoll i samsvar med avstemmingen.

 

 

Oslo, 7. mai 2020

STYRET

Siste nyheter

Varsel om innkalling til ordinær generalforsamling 19-08-20
Det varsles om ordinær...


Stemmeseddel til årets generalforsamling
Styret beklager sterkt at tidligere...


Resyme til generalforsamling 2020
Styret beklager at resymeet ikke ble sendt...


Link til dokumenter til generalforsamling 2020
Innkalling generalforsamling 2020 - alle...


Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling 2020 er satt til 19. juni 2020
Veitvedt Hageby Borettslag