Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel fra offentlig vei

Enten det gjelder søknad om avkjørsel fra riksvei, fylkesvei eller kommunal vei: nå blir søknadsprosessen mye enklere!

Men det må fortsatt søkes styret om tillatelse til parkeringsplass.

 

Statens vegvesen har, i samarbeid med KS utviklet en ny digital løsning som gjør det enklere og mer effektivt både for søkerne og for de som skal behandle søknadene. Et felles skjema sikrer at søknaden sendes til riktig instans og at relevante opplysninger for adressen det gjelder hentes inn automatisk.

– Digitalisering av offentlige tjenester skal bidra til en mer effektiv forvaltning, og skal gi brukerne en sammenhengende og helhetlig opplevelse ved at informasjon blir brukt på tvers av forvaltningsnivåene, sier Gyda Grendstad, avdelingsdirektør for Plan- og grunnerverv i Statens vegvesen.

Fyldig saksunderlag gir søknaden bedre kvalitet

– Hvert år behandler vi om lag 6000 søknader om avkjørsel mot riks- eller fylkesvei, Når løsningen også tas i bruk av kommunene, vil tallet bli betydelig større. Søknadene kommer for eksempel fra folk som vil bygge inntil en vei eller lage ny avkjørsel. Den nye løsningen vil forenkle dette arbeidet betraktelig. Det er rett og slett en vinn-vinn-situasjon, sier Grendstad.

Brukerne søker om avkjørsel etter innlogging på «Din Side» på Vegvesen.no. Når man begynner prosessen med å sende inn en søknad vil systemet automatisk laste opp relevante data for den eiendommen og veien det gjelder.  
– Søknaden vil da tilføres data fra relevante registre hos blant annet Statens vegvesen og Kartverket. Da vil søkeren få informasjon om veistatus og plansituasjon, mens data om trafikkmengde, fartsgrenser, ulykker, støyforhold og mye annet summeres opp i et digitalt saksgrunnlag for den aktuelle vedtaksmyndighet, sier Grendstad.

Digitalisering og forenkling er framtida

Regjeringen ønsker at offentlige virksomheter skal digitalisere sine rutiner og oppgaver, ikke minst når det gjelder publikumsrettede tjenester.
– Det er fint for oss å kunne være en pådriver og samarbeidspartner for kommunene, sier Grendstad. Hun forklarer at i dag er det slik at dersom det er snakk om riks– eller fylkesvei, havner søknaden hos Vegvesenet, mens dersom eiendommen og veien ligger i et regulert område skal søknaden til kommunen. Ett felles søknadsskjema uansett hvilken vei og hvilken kommune det gjelder, er en vesentlig forenkling for alle parter. Det vil spare både kommunene og Vegvesenet for både tid og ressurser blant annet fordi man unngår feilsendinger.
Når en saksbehandler i dag jobber med en søknad om avkjørsel er det mange momenter som må vurderes og man må sjekke håndbøker, fartsgrense, Norsk veidatabank (NVDB) og flere kartløsninger.
– Den nye løsningen gir saksbehandlerne et samlet og felles saksunderlag, og dette vil lette saksbehandlingen både internt i Vegvesenet og i samarbeidet med andre myndigheter, understreker Grendstad.

Kommunene fornøyde med tjenesten

6 pilotkommuner har deltatt hittil: Os i Hordaland, Fusa, Bergen, Stjørdal, Harstad og Oslo. – Erfaringene våre hittil med pilotkommunene tilsier at dette vil bli en god løsning for kommunene, det er fint for dem å få et fyldig saksgrunnlag fra oss, det sparer dem for mye tid, avslutter Grendstad.

 

 

 Her er tjenesten på vegvesen.no.

Siste nyheter

Varsel om innkalling til ordinær generalforsamling 19-08-20
Det varsles om ordinær...


Stemmeseddel til årets generalforsamling
Styret beklager sterkt at tidligere...


Resyme til generalforsamling 2020
Styret beklager at resymeet ikke ble sendt...


Link til dokumenter til generalforsamling 2020
Innkalling generalforsamling 2020 - alle...


Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling 2020 er satt til 19. juni 2020
Veitvedt Hageby Borettslag