Endring av felleskostnader etc. fra 01.07.2019

Etter vedtak på Generalsforsamlingen blir det gjort følgende endringer av felleskostnadene:

Felleskostnader: + 5%

Eiendomsskatt: Beløpene er juster noe på de andelseiere som blir belastet med

eiendomsskatt.

Lånekostnader: Pga. økte rentekostnader er lånebeløpene på fakturaene økt med 1,7%.

 

Veitvet, 12. juni 2019

STYRET

Ny leder i borettslaget

 • 11.10.2019

Nina Tjeldnes har sluttet som leder i borettslagstyret av helsemessige årsaker, Tor-Erik Zetterstrøm er nå fungerende leder frem til generalforsamlingen i mars 2020.


Epost til styret: post@veitvedt.hageby.no
Mobil leder: 99 43 00 89


Dugnad lørdag 26. oktober kl. 13.00

 • 08.10.2019

Dugnad i Borettslaget Veitvedt Hageby
lørdag 26. oktober fra kl. 13.00.


Oppmøte blir som vanlig på lekeplassen ved Veitvetsvingen 3
eller lekeplassen mellom Grevlingveien og Rådyrveien,
dugnaden organiseres av styret.

Grillen tennes:
Kl. 17.00 møtes vi alle på den store lekeplassen,
og det vil bli servert brus og pølser mm.
Det vil også bli gratis utlodning.
Møt opp og gjør en innsats for et bedre bomiljø samtidig som du blir kjent med naboene.

Det er kun rent hageavfall som kan kastes i kontaineren:
Hageavfall som legges i sekker må tømmes i kontaineren, og sekkene kastes i restavfall. Avfall som er bundet sammen med tau kan kastes i kontaineren uten tau.
Kontainere vil bli satt ut torsdag 24. oktober på de samme stedene som tidligere.
Rydding i egen hage skal gjøres før onsdag 23. oktober.

Vel møtt til en sosial dag med hyggelige mennesker!


Å, nei! Kan du ikke delta?
Du kan gi ditt bidrag ved en påskjønnelse til de flittige arbeiderne.
Vi holder utlodning ved dugnadens slutt,
og en pose twist eller lignende settes stor pris på!
Lever gaven til et styremedlem i forkant av dugnaden.


Frist for saker til styremøte

 • 04.06.2019

Styret avholder siste styremøte før ferien mandag 17.juni.

 

Hvis dere planlegger å sette opp plattinger, trampoliner m.m i løpet av sommeren må dette være søkt om for godkjenning på styremøte 17.juni.

 

Søknader og andre henvendelser kan sendes styret på post@veitvedt-hageby.no

Styret samles ikke igjen før 19.august, men kan kontaktes i løpet av sommeren pr. e-post.

 

 

Styret ønsker alle beboere en god sommer.    

 


LYSFEST I VEITVETPARKEN

 • 27.02.2019

Vi feirer at Veitvetparken skal få mer lys! Det blir verksted, dans, sirkuskunst, boller, toddy og grilling ved bålet. Ta med hele familien, kom på festen og si din mening om hvordan parken bør lyssettes. Velkommen!

Program:

18:00 Verksted: Lag din egen lykt med RELOVE - Ta med et vasket syltetøyglass, hyssing og lys Grilling ved bålet (Gratis marsmallows, medbrakt mat kan grilles) Toddy og boller fra Veitvet sportsklubb/ Lions

18:45 Velkommen fra scena, kulturinnslag med dans

19:00 Sette ut lykter i skumringen: Hvor vil du ha lys?

19:30 Flammeshow med sjonglering

20:00 Vel hjem

 

Lysfest i Veitvetparken


Generalforsamlingen 2019 avholdes 14. mars

 • 06.12.2018

Torsdag 14 mars vil Borettslaget Veitvedt hageby avholde den årlige Generalforsamling.

I år vil denne forgå på VEITVET SKOLE'S AULA mellom kl. 18.00 - 20.00

Fristen for å melde inn saker til Generalforsamlingen er satt til 

15.februar 2019.


Julegrantenning

 • 28.11.2018

Vi ønsker alle beboere velkommen til den tradisjonelle julegrantenningen på den store lekeplassen

søndag 2. desember klokken 15.00.

Vi koser oss med pølser, gløgg og pepperkaker. 

Vi har også hørt rykter om at nissen har tenkt seg innom.

Velkommen store og små!

Styret benytter anledningen til å ønske alle en hyggelig førjulstid!


Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel fra offentlig vei

 • 16.11.2018

Enten det gjelder søknad om avkjørsel fra riksvei, fylkesvei eller kommunal vei: nå blir søknadsprosessen mye enklere!

Men det må fortsatt søkes styret om tillatelse til parkeringsplass.

 

Les mer

Innfører forbud mot hagevanning i Oslo

 • 26.06.2018
Forbudet gjelder hagevanning med vannslange/spreder. Årsaken er et økende vannforbruk på grunn av det varme været og at kommunens leverandør av karbondioksid (CO2) har leveringsproblemer.
 

- Erfaringene våre fra så varme perioder som nå er varslet, viser at vannforbruket øker betydelig som følge av hagevanning. Det gir utfordringer for produksjonskapasiteten på vannbehandlingsanleggene våre. Når det varme været faller sammen med en mangel på CO2 er vi nødt til å innføre et hagevanningsforbud, sier fungerende avdelingsdirektør Frode Hult i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Oslo kommunes vannbehandlingsanlegg er avhengige av CO2 for å drive forskriftsmessig vannbehandling. Går vannbehandlingsanlegget tomt for CO2 betyr det at vannet som produseres ikke lenger er i henhold til drikkevannsforskriften. I et slikt tilfelle må det sendes ut kokevarsel for hele Oslo, noe som i så fall vil innebære at alt vann bør kokes før det drikkes eller brukes til matlaging.

- Siste oppdatering fra vår leverandør Praxair, er at vi får 11,3 tonn CO2 i dag, og at de planlagte leveransene fremover skal være nok til å dekke normalt vannforbruk frem til midten av juli. Men om det nå blir et økt forbruk som følge av hagevanning, vil vi kunne gå tom før dette, forklarer Hult.

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/innforer-forbud-mot-hagevanning-i-oslo-article90243.html


Sommerhilsen fra styret 

 • 06.06.2018

 

Siste styremøte før sommeren er 18.juni, slik at søknader som skal behandles før sommeren må være styre i hende før den tid. Søknader kan sendes elektronisk på e-post:  

 

I år som i fjor ber vi de av dere som har hekk ut mot veg og fortau om å holde disse vedlike slik at hekken ikke er til hinder. Hold hagen ryddig og skulle du

pusse opp i sommer husk å fjerne avfall etter oppussingen. 

 

Det varme været har gjort at vannforbruket i Oslo har økt betydelig. En av hovedårsakene er hagevanning. Vann- og avløpsetaten har derfor bedt alle i hele Oslo om å begrense hagevanning og annet unødig vannbruk. 

 

Styret har ferie fram til 20.august, men hvis dere har behov for kontakt med styret i sommer gjøres det enklest på e-post post@veitvedt.hageby.no. Denne leses hele tiden og e-poster videresendes til ansvarshavende. Ved akutte situasjoner ring slik at vi kan håndtert situasjonen raskt. 

 

Med dette vil styret få ønske alle beboere en riktig  

 

 


Nye tillitsvalgte i borettslaget

 • 14.03.2018

Dette er det nye styret i borettslaget Veitvedt hageby.

 

Leder: 

Nina Tjeldnes

Nestleder

TTor Erik Zetterstrøm 

Styremedlemmer

Lars Erik Fuglesang 

Per Grøttan 

Monika Feet 

Goran Huskovic

Aneth Østlie

 Varamedlemmer

Per Barsnes

Arif Hussain


Protokoll fra Generalforsamlingen 2018

 • 14.03.2018

Protokollen kan du lese her


Foreløpig melding om ordinær generalforsamling 2018

 • 12.01.2018

Det underrettes herved om at

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ER BERAMMET TIL

 

MANDAG 12. MARS 2018

 

Forslag som ønskes behandlet må være styret ihende innen

 

TORSDAG 15. FEBRUAR 2018


Julegrantenning

 • 24.11.2017

 

Søndag 3. desember klokken 15.00.

 

Vi ønsker alle beboere velkommen til den tradisjonelle julegrantenningen på den store lekeplassen

 

Vi koser oss med pølser, gløgg og pepperkaker.

 

Birkelunden Brøstklang kommer og synger for oss.

 

Vi har også hørt rykter om at nissen har tenkt seg innom.

 

Velkommen store og små!

 

Styret benytter anledningen til å ønske alle en hyggelig førjulstid!

 

 

 

 

Vennlig hilsen

 

STYRET


Styremøter før Jul

 • 03.10.2017

Styre avholder styremøter den første mandag hver måned.

Neste styremøte vil avholdes 6.november.

Saker som beboerne ønskes behandlet bør være styre ihende senest 14 dager før styremøte.

I desember vil det være et styremøte 4.desember, med mulig et til for å få ferdigbehandlet uteglemte saker før nyttår.


Høsten og vinteren kommer

 • 02.10.2017

Høsten og høstmørket kommer og i den forbindelse kan det være lurt å slå på utebelysningen. For å ikke glemme dette kan de være lurt å montere en skumringsbryter, som automatisk slår av og på utelyset. Dette kan dere spare strøm på også.

I forbindelse med dugnaden opplevde styret at flere av dere tømte hageavfallet oppi kontaineren og lot være å sette sekker utenfor. Dette var kjempeflott. Styret vil også takke for god innsats under dugnaden.

Styret setter ut en kontainer den 21. Oktober ved flaggstanga i krysset Veitvetsvingen X Grevlingveien slik at de som ikke fikk fjernet hageavfallet under dugnaden kan få fjernet dette. De som ikke får fraktet sekkene bort til kontaineren, kan sette disse utenfor så vil disse bli hentet

Utlevering av nøkler og montering av navnelapper vil nå skje fortløpende med start i Rådyrveien. Styret vil gjøre alle oppmerksomme på at det ikke er tillatt å montere eller skrive på fronten av postkassene.


Nye postkasser

 • 29.09.2017

I forbindelse med de nye postkassene deler vi ut 3 nøkler til hver postkasse.

 

Vi gjør oppmerksom på at det er forbudt å klistre / skrive på yttersiden av postkassene. 

 

Hvis dette skjer blir beboer belastet for fjerning av dette, evt. belastes for ny postkasse. 

 

Vi vil prøve å holde disse så rene og enkle som mulig. 

 

 

Ved feil navn / justeringer på navnelappen, vennligst ring Tonny Alvad på telefon: 918 23 914


Høstdugnad

 • 04.09.2017

Det blir dugnad lørdag 23. September fra kl. 12.00.

Det er fremmøte ved den store og lille lekeplassen der vil dugnaden bli organisert av styret.

Les mer

Nye låsbare postkasser er bestilt,

 • 17.08.2017

I forbindelse med en del uheldige hendelser, hvor postkassene til våre bebeoere har blitt brudt opp, har styret gått til innkjøp av nye postkasser. Kassene er som vist på bilde, men de blir grå.

Styret har i samråd med posten Norge gått en befaringstur og slått sammen andeler slik at det blir ferre leveringspunkter for posten. 

Vedlagt ligger en oversikt over hvor postkassene nå vil bli plassert.

Oversikten finner du HER


Utdeling av røykvarslere og nye brannslukningsapparat

 • 09.11.2016

Det vil bli utdelt 3 røykvarslere og 1 brannslukningsapparat pr husstand.

Alle husstander må møte opp og hente utstyr selv.

Utdelingen skjer i borettslagets garasje ved Veitvetsvingen 3.

 

Tider

Mandag 14.11. klokken 18 -20

Tirsdag 15.11. klokken 10-12 og klokken 18 -20

Onsdag 16.11. klokken 18 -20

Torsdag 17.11. klokken 18 -20


Hva skjer med bredbånd ved bytte til CD, oppsigelse og kontinuitet i å motta signaler

 • 31.10.2016

Borettslaget har sagt opp avtalen med GET fra og med 1.januar 2017. Da dette er en kollektiv avtale trenger ikke beboerne selv å ta kontakt med GET. 

Canal Digital starter nå med å montere TV dekoder og Trådløs ruter inne i hver boenhet, og dette skal de være ferdig med før Jul. 

Hvis noen har spørsmål vedrørende dette send en e-post til meg, Lars Fuglesang til larsfugl@gmail.com så skal jeg forsøke å svare dere.


Oversikt over tilførsel av fiberkabel

 • 08.09.2016

Her finner dere kart over føringen av fiberkabel til nytt kabeltv nett


Endring av adresse for andelshavere i Rådyrveien 2 og 4

 • 24.08.2016

Styret fikk melding fra plan og bygningsetaten om at de hadde fattet et vedtak om å endre adressen til Rådyrveien 2 og 4 til Veitvetsvingen 3. Endringen er gjort fordi boligene har tilgangvei fra Veitvetsvingen og ikke Rådyrveien. Adresseendringen trådde i kraft fra 15.08.2016 og styret vil stå for utbytting av skilt. Den nye adressen din vil du finne her


Garantiarbeidet vedr. utvending malerarbeid starter opp.

 • 21.04.2016

I forbindelse med garantiarbeidet etter malerjobben utvendig vil det i de nærmeste ukene gå noen rundt bilogene våre for å befare det malearbeidet som er gjort. Det er allikevel viktig at vi snakker med disse slik at vi vet hvem som er utenfor husene vår, men ta de imot på en hyggelig måte. 


Informasjon vedrørende krav til private avkjørsler i Veitvet hageby

 • 17.12.2015

Bymiljøetaten har sendt oss et brev hvor de opplyser oss om at de nå vil bli mere restrektive i behandlingen av slike søknader. I og med at Bymiljøetaten endrer sin praksis i forbindelse med slike søknader vil og styret utarbeide nye retningslinjer for slike søknader. 

For ordens skyld, dette gjelder kun ut mot offentlig vei.

Brevet fra Bymiljøetaten finner du her


Forespørsler til styret via Facebook

 • 09.11.2015

På Facebook har borettslaget Veitvedt hageby 2 gruppesider som beboere i hagebyen er medlemmer av. Disse sidene brukes flittig av hagebyens beboere til alt fra å gi bort ting til å spørre om prosedyre for utvidelse av andelen. Den ene gruppen er lukket, og da forhåpentligvis kun for beboere i hagebyen og den andre er offentlig. Hvis man har behov for å spørre naboen om råd eller vink, så bruk den lukkede siden. Vi i styret ønsker helst at dere henvender dere direkte til oss enten via e-post eller pr.telefon. 


Vaktmestertjeneste i borettslaget

 • 04.09.2015

Styret har inngått avtale med Bygårdsservice AS for å ivareta vedlikehold av grøntområdene på sommerstid og brøyting og strøing vinterstid. De vil også sørge for at borettslaget blir feid på våren. Håper at det å ferdes på lagets gangveier til vinteren blir tilfredstillende.


Siste nyheter

Ny leder i borettslaget
Nina Tjeldnes har sluttet som leder i...


Dugnad lørdag 26. oktober kl. 13.00
Dugnad i Borettslaget Veitvedt Hageby...


Frist for saker til styremøte
Styret avholder siste styremøte...


LYSFEST I VEITVETPARKEN
Vi feirer at Veitvetparken skal få...


Generalforsamlingen 2019 avholdes 14. mars
Torsdag 14 mars vil Borettslaget Veitvedt...