Varsel om innkalling til ordinær generalforsamling 19-08-20

 • 2020.06.21

Det varsles om ordinær generalforsamling 2020

Onsdag 19. august 2020 kl. 18.00
Quality Hotel 33, Østre Akervei 33, 0509 Oslo


Regjeringen har gjennomført lettelser av flere koronatiltak fra 15. juni 2020 i tråd med planen for håndtering av covid-19. Det er nå tillatt med arrangementer på inntil 200 personer med 1 meters mellomrom, som betyr at vi etter alt å dømme kan avholde generalforsamlingen med fysisk oppmøte i august.

Formell innkalling til generalforsamlingen kommer iht. § 13 i vedtektene i månedsskiftet juli/august.

For å etterleve smittevernkravene har styret leid lokale til generalforsamlingen på
Quality Hotel 33 med plass til 200 personer med 1 meters mellomrom. Erfaringsmessig er oppmøtet lavere enn det, men da er vi rimelig sikker på at alle som vil delta kan gjøre det ift. restriksjonene som foreligger pr i dag.

Dagsorden er den samme som i den opprinnelige innkallingen av 4. mars. Innkallingen ligger på hjemmesiden til borettslaget, eller dere kan få den tilsendt ved å sende en epost til
post@veitvedt-hageby.no.

Generalforsamlingen 19. august erstatter den skriftlige avstemningen som ble avholdt i juni, etter ønske av beboerne.

Ta kontakt med styret om du har spørsmål - og ha en fin sommer
J


Stemmeseddel til årets generalforsamling

 • 2020.05.31

Styret beklager sterkt at tidligere utsendt stemmeseddel var uklar, og har tatt tilbakemeldingene til etterretning. Stemmefristen er utsatt en uke slik at generalforsamlingen får god tid til å sette seg inn i sakene, og å stemme.

Stemmeseddel VHB generalforsamling 2020.pdf


Resyme til generalforsamling 2020

 • 2020.05.25

Styret beklager at resymeet ikke ble sendt ut sammen med stemmeseddelen. Alle beboere skal nå ha fått den i sin postkasse.

Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling er satt til 19. juni 2020. Skriftlig saksbehandling foregår fra 7. mai 2020 til 19. juni 2020.

Det er en forutsetning at man leser godt innkallingen fra 4. mars da man der har all bakgrunnsinformasjon om sakene, og forslag til vedtak. I stemmeseddelen er det forslag til vedtak det stemmes over.

Tellekorpset vil etter stemmefristen 7. juni 2020 telle opp alle stemmer, og sende ut protokoll i samsvar med avstemmingen.

Skriftlig retur av stemmeseddel må sendes til epost: post@veitvedt-hageby.no
eller legges i postkassen til borettslaget postkasse i Grevlingveien 2.

Link resyme:
Resyme 24-05-20.pdf


Link til dokumenter til generalforsamling 2020

 • 2020.05.24

Innkalling generalforsamling 2020 - alle saker.pdf


Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling 2020 er satt til 19. juni 2020

 • 2020.05.17

Veitvedt Hageby Borettslag

 

I N N K A L L I N G

 

 

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøtet vil bli avholdt skriftlig. Myndighetene har gitt nye regler til at det er anledning til dette.

 

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og forretningsfører at dette er en god løsning for å få gjennomført generalforsamlingen denne våren. 

 

Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling 2020

er satt til 19. juni 2020.

Dagsorden

Dagsorden for skriftlig saksbehandling er annerledes enn dere er vant til og styret oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med hvordan dette foregår.

Saksbehandling
Skriftlig saksbehandling foregår fra 07. mai 2020 til 19. juni 2020.
Dere har mulighet til å sende inn skriftlige innspill, spørsmål, forslag til endringer og kandidater i forhold til innkallingen dere mottok 4. mars i år.
Alle innspill, spørsmål, forslag og kandidater må sendes til epost:
post@veitvedt-hageby.no
eller legges i postkassen til borettslaget postkasse i Grevlingveien 2.

Alle innspill må være mottatt senest innen 20. mai 2020.

Etter at styret har mottatt alle tilbakemeldinger vil det bli laget et resyme og en stemmeseddel som vil bli sendt ut til andelseierne med en ny frist for retur.
Deretter vil styret telle opp stemmer og sende ut protokoll i samsvar med avstemmingen.

 

 

Oslo, 7. mai 2020

STYRET


Linderud - Sletteløkka - Veitvet: rapportlansering og filmpremiere 20. mai 2020

 • 2020.05.17

Bli med på digital lansering av Stedsanalyse - Linderud, Sletteløkka og Veitvet og premiere på filmen Vårt Nærmiljø!

I over to år har mer enn 1300 beboere fra Linderud, Sletteløkka og Veitvet bidratt med sin kunnskap og sine erfaringer om eget nærmiljø. Bydel Bjerke har sammen med ulike fagmiljøer samlet kunnskapen for å forstå hva som hemmer og fremmer fysisk og sosial deltakelse i nærmiljøet. Resultatet av dette arbeidet er en rapport som skal lanseres digitalt den 20. mai kl. 18:00. Dette gjøres med en live-sending og premiere på filmen "Vårt nærmiljø".

I live-sendingen vil du møte byråd for byutvikling Hanna Marcussen, leder for bydelsutvalget i Bydel Bjerke Lars Fuglesang, bydelsdirektør Bovild Tjønn og engasjerte beboere fra Linderud og Sletteløkka. I filmen "Vårt nærmiljø" møter du engasjerte mennesker med hjerte for nærmiljøet sitt.

Stedsanalysen inngår i kunnskapsgrunnlaget for nærmiljøprogrammet i Groruddalssatsingen (2017-2026). På Linderud, Sletteløkka og Veitvet gjennomføres programmet av Bydel Bjerke i samarbeid med beboere, lag og
foreninger, næringsliv, andre lokale aktører og offentlige virksomheter.

Live-sendingen ser du i dette facebookeventet (lenke blir lagt ut den 20.5) eller på YouTube: https://youtu.be/rT_OE-sRig0

Stedsanalysen og filmen finner du på nettsiden http://bjerkeanalyse.no etter lanseringen. Trykt eksemplar av analysen kan hentes på Lokalkontoret til Bydel Bjerke på Linderud senter.

De som har bidratt til rapporten er blant annet sosiolog Håkon Lorentzen, Leieboerforeningen, Byantropologene, LaLa Tøyen, Opinion, Byverkstedet og intervjukorpset av beboere i områdene.

Hjertelig velkommen til digital lansering!


Økning av felleskostnader, leie p-plass og leie garasjeplass fra 01.04.2020

 • 2020.03.29

Styret beklager at det ikke tidligere har vært sendt ut skriv vedr. overnevnte. Økningen skulle vært informert om på ordinær generalforsamling. Da denne ble utsatt ble det dessverre uteglemt å sende ut et informasjonsskriv.

Styret har økt følgende poster fra 01.04.2020:

- Felleskostnader økt med 10 %. Økningen skyldes økte kommunale avgifter samt generell kostnadsøkning i borettslaget.

- P-plasser økt med kr. 100,- pr måned.

- Garasjeplasser økt med kr. 100,- pr måned.


Veitvet 24. mars 2020


Mvh,
Styret


Generalforsamling 23. mars 2020

 • 2020.01.31

Mandag 23. mars vil Borettslaget Veitvedt Hageby avholde den årlige Generalforsamling.

I år vil denne forgå på Veitvet skoles aula mellom kl. 18.00 - 20.00.


Fristen for å melde inn saker til Generalforsamlingen er satt til 
15. februar 2020, vennligst send de til post@veitvedt-hageby.no.


Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

 • 2019.11.19

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

 

Mandag 25.nov. -  Grevlingveien 1-13 (oddetall)

Tirsdag 26.nov. - Grevlingveien 15 - 27 (oddetall)

Onsdag 27.nov. - Grevlingveien 29 -35 (oddetall) og 2A - 2K

Torsdag 28.nov. - Grevlingveien 2L - 22B (partall)

Mandag 02.des. - Grevlingveien 22C - 46A (partall)

Tirsdag 03.des. - Grevlingveien 46 B - 66B (partall)

Onsdag 04.des. - Grevlingveien 66C - 70 + Rådyrveien 6 -14C (partall)

Torsdag 05.des. - Rådyrveien 14D - 28B (partall)

Mandag 09.des. - Rådyrveien 28C -30  (partall) +  Rådyrveien15 - 27 (oddetall)

Tirsdag 10.des. - Veitvetsvingen 1 - 3 (oddetall)

Onsdag 11.des. - Veitvetsvingen 5 - 17 (oddetall)

Torsdag 12.des. - Veitvetsvingen 2 - 6  + Veitvetveien 16 - 24

 

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

 

Mandag 16/12 ,Tirsdag 17/12, Onsdag 18/12 mellom kl. 17:00 og 21:00 for en siste runde.


Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt 


Julegrantenning søndag 1. desember kl. 15.00

 • 2019.11.14

Vi ønsker alle beboere velkommen til den tradisjonelle julegrantenningen på den store lekeplassen  

søndag 1. desember klokken 15.00.

Vi koser oss med pølser, gløgg og pepperkaker.


Vi har også hørt rykter om at nissen har tenkt seg innom.

Velkommen store og små!

Styret benytter anledningen til å ønske alle en hyggelig førjulstid! 


Vennlig hilsen
STYRET

 


Skattetakst på leiligheter

 • 2019.10.29

Borettslaget har ikke noe med skattetaksten på leilightene å gjøre, evt henvendelser om dette må gjøres via kommunen som har satt taksten.


Ny leder i borettslaget

 • 2019.10.11

Nina Tjeldnes har sluttet som leder i borettslagstyret av helsemessige årsaker, Tor-Erik Zetterstrøm er nå fungerende leder frem til generalforsamlingen i mars 2020.


Epost til styret: post@veitvedt.hageby.no
Mobil leder: 99 43 00 89


Dugnad lørdag 26. oktober kl. 13.00

 • 2019.10.08

Dugnad i Borettslaget Veitvedt Hageby
lørdag 26. oktober fra kl. 13.00.


Oppmøte blir som vanlig på lekeplassen ved Veitvetsvingen 3
eller lekeplassen mellom Grevlingveien og Rådyrveien,
dugnaden organiseres av styret.

Grillen tennes:
Kl. 17.00 møtes vi alle på den store lekeplassen,
og det vil bli servert brus og pølser mm.
Det vil også bli gratis utlodning.
Møt opp og gjør en innsats for et bedre bomiljø samtidig som du blir kjent med naboene.

Det er kun rent hageavfall som kan kastes i kontaineren:
Hageavfall som legges i sekker må tømmes i kontaineren, og sekkene kastes i restavfall. Avfall som er bundet sammen med tau kan kastes i kontaineren uten tau.
Kontainere vil bli satt ut torsdag 24. oktober på de samme stedene som tidligere.
Rydding i egen hage skal gjøres før onsdag 23. oktober.

Vel møtt til en sosial dag med hyggelige mennesker!


Å, nei! Kan du ikke delta?
Du kan gi ditt bidrag ved en påskjønnelse til de flittige arbeiderne.
Vi holder utlodning ved dugnadens slutt,
og en pose twist eller lignende settes stor pris på!
Lever gaven til et styremedlem i forkant av dugnaden.


Frist for saker til styremøte

 • 2019.06.04

Styret avholder siste styremøte før ferien mandag 17.juni.

 

Hvis dere planlegger å sette opp plattinger, trampoliner m.m i løpet av sommeren må dette være søkt om for godkjenning på styremøte 17.juni.

 

Søknader og andre henvendelser kan sendes styret på post@veitvedt-hageby.no

Styret samles ikke igjen før 19.august, men kan kontaktes i løpet av sommeren pr. e-post.

 

 

Styret ønsker alle beboere en god sommer.    

 


LYSFEST I VEITVETPARKEN

 • 2019.02.27

Vi feirer at Veitvetparken skal få mer lys! Det blir verksted, dans, sirkuskunst, boller, toddy og grilling ved bålet. Ta med hele familien, kom på festen og si din mening om hvordan parken bør lyssettes. Velkommen!

Program:

18:00 Verksted: Lag din egen lykt med RELOVE - Ta med et vasket syltetøyglass, hyssing og lys Grilling ved bålet (Gratis marsmallows, medbrakt mat kan grilles) Toddy og boller fra Veitvet sportsklubb/ Lions

18:45 Velkommen fra scena, kulturinnslag med dans

19:00 Sette ut lykter i skumringen: Hvor vil du ha lys?

19:30 Flammeshow med sjonglering

20:00 Vel hjem

 

Lysfest i Veitvetparken


Generalforsamlingen 2019 avholdes 14. mars

 • 2018.12.06

Torsdag 14 mars vil Borettslaget Veitvedt hageby avholde den årlige Generalforsamling.

I år vil denne forgå på VEITVET SKOLE'S AULA mellom kl. 18.00 - 20.00

Fristen for å melde inn saker til Generalforsamlingen er satt til 

15.februar 2019.


Julegrantenning

 • 2018.11.28

Vi ønsker alle beboere velkommen til den tradisjonelle julegrantenningen på den store lekeplassen

søndag 2. desember klokken 15.00.

Vi koser oss med pølser, gløgg og pepperkaker. 

Vi har også hørt rykter om at nissen har tenkt seg innom.

Velkommen store og små!

Styret benytter anledningen til å ønske alle en hyggelig førjulstid!


Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel fra offentlig vei

 • 2018.11.16

Enten det gjelder søknad om avkjørsel fra riksvei, fylkesvei eller kommunal vei: nå blir søknadsprosessen mye enklere!

Men det må fortsatt søkes styret om tillatelse til parkeringsplass.

 

Les mer

Innfører forbud mot hagevanning i Oslo

 • 2018.06.26
Forbudet gjelder hagevanning med vannslange/spreder. Årsaken er et økende vannforbruk på grunn av det varme været og at kommunens leverandør av karbondioksid (CO2) har leveringsproblemer.
 

- Erfaringene våre fra så varme perioder som nå er varslet, viser at vannforbruket øker betydelig som følge av hagevanning. Det gir utfordringer for produksjonskapasiteten på vannbehandlingsanleggene våre. Når det varme været faller sammen med en mangel på CO2 er vi nødt til å innføre et hagevanningsforbud, sier fungerende avdelingsdirektør Frode Hult i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Oslo kommunes vannbehandlingsanlegg er avhengige av CO2 for å drive forskriftsmessig vannbehandling. Går vannbehandlingsanlegget tomt for CO2 betyr det at vannet som produseres ikke lenger er i henhold til drikkevannsforskriften. I et slikt tilfelle må det sendes ut kokevarsel for hele Oslo, noe som i så fall vil innebære at alt vann bør kokes før det drikkes eller brukes til matlaging.

- Siste oppdatering fra vår leverandør Praxair, er at vi får 11,3 tonn CO2 i dag, og at de planlagte leveransene fremover skal være nok til å dekke normalt vannforbruk frem til midten av juli. Men om det nå blir et økt forbruk som følge av hagevanning, vil vi kunne gå tom før dette, forklarer Hult.

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/innforer-forbud-mot-hagevanning-i-oslo-article90243.html


Sommerhilsen fra styret 

 • 2018.06.06

 

Siste styremøte før sommeren er 18.juni, slik at søknader som skal behandles før sommeren må være styre i hende før den tid. Søknader kan sendes elektronisk på e-post:  

 

I år som i fjor ber vi de av dere som har hekk ut mot veg og fortau om å holde disse vedlike slik at hekken ikke er til hinder. Hold hagen ryddig og skulle du

pusse opp i sommer husk å fjerne avfall etter oppussingen. 

 

Det varme været har gjort at vannforbruket i Oslo har økt betydelig. En av hovedårsakene er hagevanning. Vann- og avløpsetaten har derfor bedt alle i hele Oslo om å begrense hagevanning og annet unødig vannbruk. 

 

Styret har ferie fram til 20.august, men hvis dere har behov for kontakt med styret i sommer gjøres det enklest på e-post post@veitvedt.hageby.no. Denne leses hele tiden og e-poster videresendes til ansvarshavende. Ved akutte situasjoner ring slik at vi kan håndtert situasjonen raskt. 

 

Med dette vil styret få ønske alle beboere en riktig  

 

 


Nye tillitsvalgte i borettslaget

 • 2018.03.14

Dette er det nye styret i borettslaget Veitvedt hageby.

 

Leder: 

Nina Tjeldnes

Nestleder

TTor Erik Zetterstrøm 

Styremedlemmer

Lars Erik Fuglesang 

Per Grøttan 

Monika Feet 

Goran Huskovic

Aneth Østlie

 Varamedlemmer

Per Barsnes

Arif Hussain


Protokoll fra Generalforsamlingen 2018

 • 2018.03.14

Protokollen kan du lese her


Foreløpig melding om ordinær generalforsamling 2018

 • 2018.01.12

Det underrettes herved om at

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ER BERAMMET TIL

 

MANDAG 12. MARS 2018

 

Forslag som ønskes behandlet må være styret ihende innen

 

TORSDAG 15. FEBRUAR 2018


Julegrantenning

 • 2017.11.24

 

Søndag 3. desember klokken 15.00.

 

Vi ønsker alle beboere velkommen til den tradisjonelle julegrantenningen på den store lekeplassen

 

Vi koser oss med pølser, gløgg og pepperkaker.

 

Birkelunden Brøstklang kommer og synger for oss.

 

Vi har også hørt rykter om at nissen har tenkt seg innom.

 

Velkommen store og små!

 

Styret benytter anledningen til å ønske alle en hyggelig førjulstid!

 

 

 

 

Vennlig hilsen

 

STYRET


Styremøter før Jul

 • 2017.10.03

Styre avholder styremøter den første mandag hver måned.

Neste styremøte vil avholdes 6.november.

Saker som beboerne ønskes behandlet bør være styre ihende senest 14 dager før styremøte.

I desember vil det være et styremøte 4.desember, med mulig et til for å få ferdigbehandlet uteglemte saker før nyttår.


Høsten og vinteren kommer

 • 2017.10.02

Høsten og høstmørket kommer og i den forbindelse kan det være lurt å slå på utebelysningen. For å ikke glemme dette kan de være lurt å montere en skumringsbryter, som automatisk slår av og på utelyset. Dette kan dere spare strøm på også.

I forbindelse med dugnaden opplevde styret at flere av dere tømte hageavfallet oppi kontaineren og lot være å sette sekker utenfor. Dette var kjempeflott. Styret vil også takke for god innsats under dugnaden.

Styret setter ut en kontainer den 21. Oktober ved flaggstanga i krysset Veitvetsvingen X Grevlingveien slik at de som ikke fikk fjernet hageavfallet under dugnaden kan få fjernet dette. De som ikke får fraktet sekkene bort til kontaineren, kan sette disse utenfor så vil disse bli hentet

Utlevering av nøkler og montering av navnelapper vil nå skje fortløpende med start i Rådyrveien. Styret vil gjøre alle oppmerksomme på at det ikke er tillatt å montere eller skrive på fronten av postkassene.


Nye postkasser

 • 2017.09.29

I forbindelse med de nye postkassene deler vi ut 3 nøkler til hver postkasse.

 

Vi gjør oppmerksom på at det er forbudt å klistre / skrive på yttersiden av postkassene. 

 

Hvis dette skjer blir beboer belastet for fjerning av dette, evt. belastes for ny postkasse. 

 

Vi vil prøve å holde disse så rene og enkle som mulig. 

 

 

Ved feil navn / justeringer på navnelappen, vennligst ring Tonny Alvad på telefon: 918 23 914


Høstdugnad

 • 2017.09.04

Det blir dugnad lørdag 23. September fra kl. 12.00.

Det er fremmøte ved den store og lille lekeplassen der vil dugnaden bli organisert av styret.

Les mer

Nye låsbare postkasser er bestilt,

 • 2017.08.17

I forbindelse med en del uheldige hendelser, hvor postkassene til våre bebeoere har blitt brudt opp, har styret gått til innkjøp av nye postkasser. Kassene er som vist på bilde, men de blir grå.

Styret har i samråd med posten Norge gått en befaringstur og slått sammen andeler slik at det blir ferre leveringspunkter for posten. 

Vedlagt ligger en oversikt over hvor postkassene nå vil bli plassert.

Oversikten finner du HER


Utdeling av røykvarslere og nye brannslukningsapparat

 • 2016.11.09

Det vil bli utdelt 3 røykvarslere og 1 brannslukningsapparat pr husstand.

Alle husstander må møte opp og hente utstyr selv.

Utdelingen skjer i borettslagets garasje ved Veitvetsvingen 3.

 

Tider

Mandag 14.11. klokken 18 -20

Tirsdag 15.11. klokken 10-12 og klokken 18 -20

Onsdag 16.11. klokken 18 -20

Torsdag 17.11. klokken 18 -20


Hva skjer med bredbånd ved bytte til CD, oppsigelse og kontinuitet i å motta signaler

 • 2016.10.31

Borettslaget har sagt opp avtalen med GET fra og med 1.januar 2017. Da dette er en kollektiv avtale trenger ikke beboerne selv å ta kontakt med GET. 

Canal Digital starter nå med å montere TV dekoder og Trådløs ruter inne i hver boenhet, og dette skal de være ferdig med før Jul. 

Hvis noen har spørsmål vedrørende dette send en e-post til meg, Lars Fuglesang til larsfugl@gmail.com så skal jeg forsøke å svare dere.


Oversikt over tilførsel av fiberkabel

 • 2016.09.08

Her finner dere kart over føringen av fiberkabel til nytt kabeltv nett


Endring av adresse for andelshavere i Rådyrveien 2 og 4

 • 2016.08.24

Styret fikk melding fra plan og bygningsetaten om at de hadde fattet et vedtak om å endre adressen til Rådyrveien 2 og 4 til Veitvetsvingen 3. Endringen er gjort fordi boligene har tilgangvei fra Veitvetsvingen og ikke Rådyrveien. Adresseendringen trådde i kraft fra 15.08.2016 og styret vil stå for utbytting av skilt. Den nye adressen din vil du finne her


Garantiarbeidet vedr. utvending malerarbeid starter opp.

 • 2016.04.21

I forbindelse med garantiarbeidet etter malerjobben utvendig vil det i de nærmeste ukene gå noen rundt bilogene våre for å befare det malearbeidet som er gjort. Det er allikevel viktig at vi snakker med disse slik at vi vet hvem som er utenfor husene vår, men ta de imot på en hyggelig måte. 


Informasjon vedrørende krav til private avkjørsler i Veitvet hageby

 • 2015.12.17

Bymiljøetaten har sendt oss et brev hvor de opplyser oss om at de nå vil bli mere restrektive i behandlingen av slike søknader. I og med at Bymiljøetaten endrer sin praksis i forbindelse med slike søknader vil og styret utarbeide nye retningslinjer for slike søknader. 

For ordens skyld, dette gjelder kun ut mot offentlig vei.

Brevet fra Bymiljøetaten finner du her


Forespørsler til styret via Facebook

 • 2015.11.09

På Facebook har borettslaget Veitvedt hageby 2 gruppesider som beboere i hagebyen er medlemmer av. Disse sidene brukes flittig av hagebyens beboere til alt fra å gi bort ting til å spørre om prosedyre for utvidelse av andelen. Den ene gruppen er lukket, og da forhåpentligvis kun for beboere i hagebyen og den andre er offentlig. Hvis man har behov for å spørre naboen om råd eller vink, så bruk den lukkede siden. Vi i styret ønsker helst at dere henvender dere direkte til oss enten via e-post eller pr.telefon. 


Vaktmestertjeneste i borettslaget

 • 2015.09.04

Styret har inngått avtale med Bygårdsservice AS for å ivareta vedlikehold av grøntområdene på sommerstid og brøyting og strøing vinterstid. De vil også sørge for at borettslaget blir feid på våren. Håper at det å ferdes på lagets gangveier til vinteren blir tilfredstillende.


Siste nyheter

Varsel om innkalling til ordinær generalforsamling 19-08-20
Det varsles om ordinær...


Stemmeseddel til årets generalforsamling
Styret beklager sterkt at tidligere...


Resyme til generalforsamling 2020
Styret beklager at resymeet ikke ble sendt...


Link til dokumenter til generalforsamling 2020
Innkalling generalforsamling 2020 - alle...


Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling 2020 er satt til 19. juni 2020
Veitvedt Hageby Borettslag