Styret og forretningsfører

Innkommende saker til styremøte

Saker som ønskes behandlet på styremøte, må være innkommet til styreleder minimum 14 dager før møtedato.

Sendes per e-post til: post@veitvedt-hageby.no

Eller per brev:

Borettslaget Veitvedt Hageby, v/Nordberg Eiendomsforvaltning AS, Erich Møgensønsvei 12, 0594 Oslo

 

Informasjon til meglere 

Ta kontakt med forretningsfører på tlf. 22 64 61 20 eller post@nordberg-eiendom.no

 

Tillitsvalgte 2020/2021

Styret og styremedlemmer kontaktes på epost. Hvis det haster kan man ringe borettslagets styretelefon 994 30 089, fortrinnsvis utenom normal arbeidstid. Ved akutte hendelser som vannlekkasje ring rørlegger og ditt forsikringsselskap.  

Styreleder: 

Øyvind Lind Kvanmo (leder)

 • Rv 20a

Nestleder: 

Marlene Dahlgren (nestleder)

 • Vs 11

Styremedlemmer:

Siw Kjørsvik (sekretær)

 • Gv 64b

Helge Malmbekk (ansvarlig bygg)

 • Gv 50a

Karin Skandsen

 • Gv 48b

 Magnus Johansen

 • Gv 66b

Stine Hæreid (ansvarlig uteområder/parkering)

 • Gv 17d

Per Barsnes

 • Vs 3b

Sahar Hashemi

 • Gv 1a

 

Forretningsfører

Nordberg Eiendomsforvaltning AS


Revisor

BDO Oslo AS

 • Munkedamsveien 45, Oslo
 • tlf 23 11 91 00
 • fax 23 11 91 01

 

Forsikringsselskap;   Gjensidige, polisenr 83439875  

Obs:  alle skadesaker skal meldes til styret på e-post post@veitvedt-hageby.no.

Siste nyheter

Informasjon fra styremøte 19. oktober
Her er informasjon fra styremøtet...


Brannvern kontroll
På grunn av Covid-19 og de...


Informasjon fra styremøter 5. og 7. oktober 2020
Her er informasjon fra styremøtene...


Protokoll generalforsamling 2020
Protokoll generalforsamling BVH 2020.pdf


Asfaltering av parkeringsplasser ifm ladeplasser
Veitvetsvingen: