Styret og forretningsfører

Innkommende saker til styremøte

Saker som ønskes behandlet på styremøte, må være innkommet til styreleder minimum 14 dager før møtedato.

Sendes per e-post til: post@veitvedt-hageby.no

Eller per brev:

Borettslaget Veitvedt Hageby, v/Nordberg Eiendomsforvaltning AS, Erich Møgensønsvei 12, 0594 Oslo

 

Informasjon til meglere 

Ta kontakt med forretningsfører på tlf. 22 64 61 20 eller post@nordberg-eiendom.no

 

Tillitsvalgte 2019/2020

(Styremedlemmer kontaktes fortrinnsvis utenom normal arbeidstid, hvis det ikke haster)

Fungerende leder: 

Tor Erik Zetterstrøm (uteareal, grønt, søppel)

 • Vs 5a
 • Tlf: 906 04 142

Styremedlemmer:

Siw Kjørsvik (sekretær)

 • Gv 64b
 • Tlf: 901 40 395

Per Grøttan (husettersyn, parkeringsplasser og garasjeanlegg)

 • Vv 24b
 • Tlf: 480 62 782

Goran Huskovic (uteareal, grønt, søppel)

 • Rv 10d
 • Tlf: 924 47 994

 Marlene Dahlgren

 • Vs 11a
 • Tlf: 975 66 960

Mohammad Amin Wagas

 • Rv 6a
 • Tlf: 415 48 919

 

Forretningsfører

Nordberg Eiendomsforvaltning AS


Revisor

BDO Oslo AS

 • Munkedamsveien 45, Oslo
 • tlf 23 11 91 00
 • fax 23 11 91 01

 

Forsikringsselskap;   Gjensidige, polisenr 83439875  

Obs:  alle skadesaker skal meldes til styret på e-post post@veitvedt-hageby.no.

Siste nyheter

Varsel om innkalling til ordinær generalforsamling 19-08-20
Det varsles om ordinær...


Stemmeseddel til årets generalforsamling
Styret beklager sterkt at tidligere...


Resyme til generalforsamling 2020
Styret beklager at resymeet ikke ble sendt...


Link til dokumenter til generalforsamling 2020
Innkalling generalforsamling 2020 - alle...


Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling 2020 er satt til 19. juni 2020
Veitvedt Hageby Borettslag