Organisering:

Aktivitetsgruppen er organisert som en del av borettslaget Veitvet Hageby, og finansieres over borettslagets budsjett. Deltagere i aktivitetsgruppen deltar på frivillig basis, og ingen medlemmer velges ved årlige valg. Èn person fra aktivitetsgruppen rapporterer til borettslagets styre om pågående planer og aktiviteter og fungerer som kontaktperson for styret.

 

Hensikt:

Aktivitetsgruppen skal planlegge og arrangere sosiale tiltak for familier i borettslaget. Hovedformålet med de sosiale tiltakene er å skape gode oppvekstvilkår for barna våre, og gode arenaer for sosial omgang mellom familier i borettslaget.

 

Sosiale tiltak som rettes mot barn skal være alkoholfrie. Familiearrangement skal som hovedregel være alkoholfrie. Dersom familiearrangement pågår utover normal leggetid for barna, kan alkohol serveres eller medbringes. Dette må komme tydelig frem i invitasjoner som sendes ut til beboerne.

 

Avgrensning til borettslagets eksisterende aktiviteter:

Sosiale tiltak som arrangeres av borettslagets styre, som dugnader og julegrantenning, skal fortsatt arrangeres av borettslaget.

 

Kommunikasjon om sosiale tiltak:

Hovedkanalen for kommunikasjon om aktivitetsgruppen er vår Facebook side: https://www.facebook.com/groups/516771915070696/ . Aktivitetsgruppen vil i tillegg henge opp plakater på andre møteplasser i området rundt borettslaget.

Aktivitetsgruppen ber om å få tillatelse til å publisere kommende arrangementer på borettslagets egne websider.

 

Rapportering til styret:

Aktivitetsgruppen rapporterer til styret to ganger i året om planlagte sosiale tiltak. I tillegg sendes en årlig oppsummering av gjennomførte sosiale tiltak som kan inkluderes i årsrapporten til generalforsamlingen.

 

 

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller innspill:

 

 

På vegne av Aktivitetsgruppen:

 

Kåre Magne Stennes, RV 18 C

e-post: kms1509@gmail.com

 

Steffen Andersen, GV 29 A

e-post: steffen.andersen@apotek1.no

 

Siste nyheter

Asfaltering av parkeringsplasser ifm ladeplasser
Veitvetsvingen:


Høstdugnad 17. oktober 2020 kl. 14.00
Lørdag 17. oktober blir det dugnad...


Informasjon fra styremøte 7. september 2020
Her finner du informasjon fra...


Innkalling ordinær generalforsamling 19-08-20
Generalforsamling 19-08-20 Borettslaget...


Varsel om innkalling til ordinær generalforsamling 19-08-20
Det varsles om ordinær...